Muối chanh ớt Dasavi – 260g

Thành phần:

efined can sugar, fresh lemon juice (11%), water, salt (14.5%), taste regulator (621), green chili (11%), acid regulator (330), thickener (415), food synthetic colors: tartrazine (FC&D yellow # 5), brilliant blue (FC&D blue # 1)

 

Đóng gói:

Xuất xứ:

Hạn sử dụng:

Danh mục: