Cháo gà Gấu Đỏ – 50g (Copy)

Thành phần:

Porridge grain: Rice
Spices bag: Refined vegetable oil, iodized salt, flavour enhancers (621, 627, 631), sugar, ginger, chicken powder (3g/kg), onion, garlic, dried vegetables, peper, synthetic flavour for food, caramel (150d)

Đóng gói:

Xuất xứ:

Hạn sử dụng:

Danh mục: